Kommittén

Här hittar du information om när och var kommitténs nästa möte äger rum samt vilka personer som sitter i kommittén innevarande mandatperiod. Se länken Kontaktuppgifter för mer information om medlemmarna och länken Årsberättelser för att läsa någon av årsberättelserna sedan 2002.

Möten

Nationalkommitténs nästa möte äger rum 2016-11-10, kl 12-17, på Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

Kommitténs medlemmar 2015-2017

Ordförande:
Louise Rönnqvist, UmU
Vice ordförande:
Agneta Herlitz, KI
Sekreterare:

Mikael Johansson, LU

Birgitta Berglund, SU
Timo Mäntylä, SU
Lars Bäckman, KI
Jerker Rönnberg, LiU
Peter Juslin, UU *
Ann-Charlotte Smedler, SU *
Boo Johansson, GU *
Anna Stigsdotter Neely, KaU
Maria Larsson, SU
Maria Tillfors, ÖU *
Torun Lindholm, SU
Anders Wahlberg, Psykologförbundet
Steven Linton, LiU


* Ledamot av arbetsutskottet.