Kommittén

Här hittar du information om när och var kommitténs nästa möte äger rum samt vilka personer som sitter i kommittén innevarande mandatperiod. Se länken Kontaktuppgifter för mer information om medlemmarna och länken Årsberättelser för att läsa någon av årsberättelserna sedan 2002.

Kommitténs medlemmar 2017-07-01 - 2020-06-30

Ordförande:
Anna Stigsdotter Neely, KaU *
Vice ordförande:
Steven Nordin, UmU *
Sekreterare:

Fredrik Björklund, LU *

Katja Boersma, ÖrU
Mikael Johansson, LU *
Lars Bäckman, KI **
Torun Lindholm, SU
Claudia Fahlke, GU
Ann-Charlotte Smedler, SU
Emily Holmes, KI **
Maria Tillfors, KaU *
Peter Juslin, UU **
Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund
Boo Johansson, GU
Daniel Västfjäll, LiU


* Ledamot av arbetsutskottet
** Ledamot av Klass IX, KVA