Kommittén

För allmänna meddelanden, eller synpunkter på hemsidan, se Kontakt.

Kontaktinformation

Ordförande: Anna Stigsdotter Neely
Psykologi
Karlstads universitet
Tfn: 054-700 15 45
E-post: anna.neely@kau.se

Vice ordförande: Steven Nordin
Institutionen för psykologi
Umeå universitet
901 87 Umeå
Tfn: 090-786 60 06
E-post: steven.nordin@umu.se

Sekreterare: Fredrik Björklund
Institutionen för psykologi
Lunds universitet
Box 213
221 00 Lund
Tfn: 046-222 87 75
E-post: fredrik.bjorklund@psy.lu.se