Kommittén

För allmänna meddelanden, eller synpunkter på hemsidan, se kontaktformuläret under Kontakt.

Kontaktinformation

Ordförande: Louise Rönnqvist
Institutionen för psykologi
Umeå universitet
901 87 Umeå
Tfn: 090-786 64 11
E-post: louise.ronnqvist@umu.se

Vice ordförande: Agneta Herlitz
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Karolinska Institutet
Nobels väg 9
171 77 Stockholm
E-post: Agneta.Herlitz@ki.se

Sekreterare: Mikael Johansson
Institutionen för psykologi
Lunds universitet
Box 213
221 00 Lund
Tfn: 046-222 36 39
E-post: mikael.johansson@psy.lu.se