Vetenskapligt pris till yngre forskare i psykologi

Priset till yngre forskare i psykologi instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien utdelades första gången som 2003 års pris.

Prissumman var då ca 32.000 kr och bidrag och nomineringar inkom från psykologiinstitutionerna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå. Sedermera har också Örebro tillkommit och inte minst Sveriges Psykologförbund som generöst bidragit till en total prissumma om sammanlagt 50.000 kr.

Enligt statuterna skall priset gå till en framstående forskare som inte är äldre än 40 år och som disputerade inte mer än tre år tidigare.

Samtliga pristagare

Klicka på namnen för att läsa prismotiveringen och en kort presentation av respektive pristagare.

2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)