Ångestforskning uppmärksammas med det första priset 2003

The first year of the award the prize sum amounted to approximatively SEK 32.000 and was given to Tomas Furmark, PhD, Department of Psychology, Uppsala University, for his research in social phobia.

According to the prize committee formulation "he has a methodological scope comprising epidemiological studies as well as experimental brain-imgage studies. Using the latter technique he has shown that medical treatment and treatment by means of cognitive behavioural therapy show similar positive changes in brain areas of importance for fear and anxiety in social phobics. The work of Furmark combines high clinical relevance with new insight into the way emotion functions in human beings".

Ångestproblematik och social fobi

Tomas FurmarkMin forskning har varit fokuserad på ångest-problematik i allmänhet och social fobi i synnerhet, mestadels med positronemissions-tomografi (PET) som undersökningsmetod. Mitt huvudprojekt under de senaste åren har varit att studera karakteristiska förändringar av hjärnaktiviteten vid social ångest, och hur hjärnaktiviteten hos patienter med social fobi förändras av psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi) samt farmakologisk behandling med serotoninaktiva läkemedel (SSRI-preparat). Bägge behandlings-metoderna tycks verka på ett likartat sätt i hjärnan genom att dämpa den neurala aktiviteten i hjärnans "alarmsystem" i tinningloben, d.v.s. cellgrupperna amygdala, hippocampus och den intilliggande hjärnbarken.

Vi har under de senaste åren även genomfört omfattande PET-studier av social fobi för att utvärdera den kliniska och centralnervösa effekten av andra typer av ångestdämpande läkemedel respektive placebo (sockerpiller). Med hjälp av PET har jag och de övriga i forskargruppen även börjat studera signalämnen i hjärnan, dvs. neurotransmittor och receptorfunktioner och sett att personer med social fobi har en dämpad serotoninsyntes framförallt i tinningloberna.

Vi försöker även relatera hjärnfunktioner vid social fobi till gener som styr funktioner i bl.a. serotoninsystemet. Vår PET-databas för social fobi är stadigt växande och kommer förhoppningsvis att möjliggöra många intressanta analyser i framtiden.

Utöver social fobi har jag har även medverkat i ett antal PET-studier av klassiskt betingad rädsla, s.k. fear-conditioning, vilket är en tänkbar uppkomstmekanism till ångestproblem. Dessutom har jag medverkat i PET-studier av panikattacker och tinnitus.

Utöver studier av hjärnfunktioner har jag ägnat en betydande tid åt epidemiologisk forskning. Jag har t.ex. studerat förekomsten av social fobi och dess sociodemografiska profil i den svenska allmänbefolkningen. Jag har även medverkat i olika behandlingsstudier, t.ex. utvärderingar av Internetadministrerad kognitiv-beteendeterapi vid social fobi.

Tomas Furmark

2019: Janna Gottwald (Uppsala Universitet)
2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)