Forskning om synestesi, kognitiv kontroll och medvetande belönas 2011

Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2011 tilldelats Devin Blair Terhune, som disputerade år 2010 vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet (och som nu innehar en postdoctoral research fellow vid Department of Experimental Psychology, University of Oxford, UK) med följande motivering:

Devin B. TerhuneI sin doktorsavhandling Dissociation and heterogeneity in high hypnotic suggestibility har Devin Blair Terhune, med utgångspunkt i en teori om individuella differenser studerat mottaglighet för suggestion, med fokus på exekutiv uppmärksamhet och förändring, samt fastställt samband med neurofysiologiska korrelat. Sofistikerad och framgångsrik teoretisk problemanalys kombineras med elektrofysiologiska mätningar (EEG och ERP), olika beteendemått samt fenomenologiska metoder. Terhune uppvisar teoretisk stringens och originalitet med välmotiverade metodval även i sin fortsatta forskning om synestesi, kognitiv kontroll och medvetande. Detta gör honom till en mycket värdig mottagare av Nationalkommitténs vetenskapliga pris i psykologi till yngre forskare för 2011.

2019: Janna Gottwald (Uppsala Universitet)
2018: Andreas Stenling (Umeå universitet)
2017: Arvid Erlandsson (Lunds universitet)
2016: Marcus Lindskog (Uppsala Universitet)
2015: Armita Golkar (Karolinska Institutet)
2014: Erik Hedman (Karolinska Institutet)
2013: Brjánn Ljótsson (Karolinska Institutet)
2012: Terje Falck-Ytter (Uppsala universitet)
2011: Devin B. Terhune (Lunds universitet)
2010: Jonas Olofsson (Umeå universitet och Stockholms universitet)
2009: Karin Brocki (Uppsala universitet)
2008: Markus Jansson-Fröjmark (Örebro universitet)
2007: Nazar Akrami (Uppsala universitet)
2006: Johan Lundström (Uppsala universitet)
2005: Lisa Thorell (Uppsala universitet)
2004: Mikael Johansson (Lunds universitet)
2003: Tomas Furmark (Uppsala universitet)